Kommunikasie en Reklame-bediening

Die Kommunikasie- en Reklamebediening hanteer die kommunikasie binne en buite die gemeente. Van die weeklikse afkondigings, die webwerf, die communicator tot al die bemarking en advertensies vir geleenthede wat die gemeente aanbied.


SAMEROEPER  /