Gebedsbediening

Met die krag van gebed gaan God self voor ons uit en ons volg hom in alle na met:

  • Sigbaarheid vanuit die gebedskamer
  • Aanbiddingsbordjies in wandelroetes
  • Lofprysing-Sondae
  • Gebedsweek
  • 40 dae van verootmoediging voor Pinkster
  • Toerusting geleenthede vir die gemeenskap vir gebed

SAMEROEPERS 
Susan Mosca | 083 641 9855  
Rita Steyn | 083 409 7342