Erediensbediening

Ons moedig lidmaatbetrokkenheid by eredienste aan. As jy kan help met die uitdeel van inligtingstukke en die inrig en opruim van die saal, skakel asb met die bediening of die kantoor om deel te word.


SAMEROEPER:  Willie du Preez | 0824537266.