Jeugbediening

PIENKVOETE
0 – 18 maande
Bring jou baba na ons goed ingerigte moederskamer en kom geniet die erediens.

KLEUTERKERK
Peuters / Kleuters tot Graad 0
Elke kindjie is kosbaar. Ons wil vir hul bid en bedien deur interaktiewe maniere. Elke Sondag (behalwe skoolvakansies) by die LAPA.
Kontak: Nicola Visser | 072 427 8594 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WOODLAND HILLS KIDZ
Graad 1 – 6
Hier wys ons die kidz hoe om ‘n lewende verhouding met God te hê! Dit is altyd groot pret! Elke Sondag (behalwe skoolvakansies) by die jeuglokaal. Elke Vrydag aand vanaf 17:00 -19:00 (behalwe skoolvakansies) is daar ‘n Fun en Games geleentheid vir saam kuier by die LAPA.
Maak gerus kontak om as ‘n mentor te dien.
Kontak: Ds Johan Visser | 072 603 3205 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WOODLAND HILLS JEUG
Graad 7 – 12
Ons sorg vir opwindende gebeure en leerervaringe vir jongmense, 13 tot 17 jaar oud. Kleingroepe kom bymekaar na die erediens op Sondae, 10:00 tot 11:00. By die jeuglokaal.
Kontak:  Ds Johan Visser | 072 603 3205 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

STUDENTE & JONG VOLWASSENES
‘n Sosiale platvorm waar jong volwassenes van Woodland Hills gemeenskap kontak kan maak, ontspan en reflekteer oor God en die lewe. Weeklikse samekomste, belange- en kleingroepe asook uitreike. Ons dien mekaar en die gemeenskap.


SAMEROEPERDs Johan Visser | 072 603 3205 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.