Na die kerkdiens op 9 Feb hou ons gemeente piekniek!

Hartlik welkom in die hart van Woodland Hills Gemeenskapskerk!

Ons wil graag vir JESUS CHRISTUS ‘n WARE GEMEENTE wees!

“Al wat van belang is, is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan!”

Galasiërs 5:6b
Image

Die Woodland Hills Gemeenskapskerk D6 Communicator

Die is ‘n hele nuwe platform om met jou te kommunikeer oor alles wat gebeur en belangrik is by die Gemeenskapskerk in Woodland Hills Wildlife Estate Bloemfontein.

Laai die communicator af op jou rekenaar of slimfoon om ingelig te bly oor wat in die gemeente gebeur.

Laai d6 communicator af

ONS EREDIENSTE

 

 

09:00

10:00  

15:30

Oggenddiens

Kleuterdiens

Kinderkerk

Kategese

Sotho-diens

Ons Nuus

Image
youtube1.png
Hierdie week se preek!

Klik op die YouTube skakel en gaan kyk na die preke op die YouTube-kanaal.

Ons Bedieninge

Barmhartigheid
Raad van Geestelike Leiers
Dagbestuur
AdFin-bediening
Jeugbediening
Blokke-bediening
Omgeegroepe
IT/Klank/Data
Vrouebediening
Aanbiddingsbediening
Kommunikasie en Reklame-bediening
Mannebediening
Gebedsbediening
Erediensbediening
Eiendomsbediening

Foto's van al ons goeie herinneringe saam met die gemeente

woodlandhillskerk
Woodland Hills Gemeenskapskerk @WoodlanHillsWildlifeEstate

Kontakbesonderhede


Leraars:
 Ds Anton Meiring
Tel 079 895 3914
E-mail : anton@whgemkerk.co.za

Ds Johan Visser
Tel 072 603 3205
e-Mail: johan@whgemkerk.co.za

Kerkkantoor : Judy Havenga
Tel : 051 4923064
Faks : 086 588 9638
E-pos : kantoor@woodlandhillskerk.co.za
Posbus 43459, Heuwelsig 9322

Swartwitpenssingel 144,
Woodland Hills Wildlife Estate
Bloemfontein

Kantoorure


Maandag &
Donderdag 

08:00–13:00 16:00–18:00
Dinsdag &
Woensdag
08:00–13:00 14:00–16:00
Vrydag 08:00–14:00
Sondag 08:00–11:00
Vakansietye 08:00–15:00

 
 
 
  

 
 
 
 

Dankoffers


Woodland Hills NG Gemeenskapskerk
Nedbank  |  Tak Nr: 120-305
Rek Nr: 1001078594

Verwysing:
LIDMAAT NOMMER + BLOK NOMMER

Hillendale Kapel Dienste is te Hillendale Hospitaal
Alle eredienste vind in die Woodland Hills Gemeenskapsaal plaas.