Wie is ons

Gebruik 2016 om geestelik nader aan God te groei.  In die gemeente is talle geleenthede – benut dit!

‘n Volledige lys van die omgee- en bybelstudiegroepe kom elke Sondag op die afkondigings voor.

Skakel in en hoor wat sê God vir die gemeente en vir jou.

 


 

Ons is ‘n gemeente van die Drie-Enige God. Ons help mekaar om God drie-enig deur die Bybel te ontdek, te verstaan en te dien. Ons probeer om ons geloof deur liefde en dade uit te leef. So wil ons die Koninkryk van God sigbaar maak. Rom 13: 8-10: Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie… word immers in hierdie een gebod saamgevat ...

Woodland Hills NG Gemeenskapskerk se visie vind inslag in die woorde van Gal 5:6b:

Al wat van belang is, is GELOOF wat deur LIEFDE tot DADE oorgaan! met:

  • Uitnemendheid
  • Toewyding
  • Openheid