Nuus

Nuus (3)

Ons gemeente se vrouekamp vind plaas 20-22 Oktober by Menuha.

Ons luister, ons kuier, ons lag en ons hoor wat God vir ons sê.

Leier die naweek: Tienie Crous ( ‘n uitstekende, positiewe spreker).

Ons besin oor: God gee my tyd, ek moet dit benut !

Koste: R350 per persoon vir die naweek.

Bespreek asb betyds by die kerkkantoor.

Geestelike Verrykingsoggend

Op Saterdag, 12 Augustus, om 10:00 lewer Yolande Korkie haar getuienis by ons.Image result for yolande korkie

Dit gaan ʼn verrykende ervaring wees waarin ons weer die krag, getrouheid en werking van die Here sal besef.

Moenie hierdie geleentheid mis nie!

Kaartjies @ R120 pp is by die kerkkantoor beskikbaar.

Mans, vrouens én kinders welkom!


DIE SEËN OPGESLUIT IN ‘N GETUIENIS

Heuwelkruin het besluit om vroeg in die derde kwartaal van elke jaar, iets aan te bied wat tot seën van gelowiges sal wees.

Verlede jaar het ds Anton Meiring ʼn verrykende gebedseminaar aangebied.

Vanjaar gaan ds Robbie du Toit DV oor die naweek van 18-20 Augustus, ʼn seminaar oor getuienislewering aanbied:

Die Seën Opgesluit In ʼn Getuienis.

Dit gaan die Vrydagaand en Saterdagoggend aangebied word.

Sondag is daar ʼn nagmaalsgeleentheid waartydens ds Robbie die tema sal afsluit. Ds Robbie gaan van 6 mense gebruik maak om hierdie tema lekker lewendig te maak. Tussendeur gaan ook lekker gesing en gebid word. Alles is in die vorm van tafelgesprekke.

Hou asb die datum oop.

Die kostes gaan R50.00 beloop. Inskrywings sluit 4 Augustus 2017.

Skakel gerus vir Christine du Toit 073 413 7790 of

Hermine Watson 082 819 9623 hieroor.


 

‘n Voëlvlug oor ons 2017-beplanning 

Elke Vrydagaand in die kwartaal: 

Jeugaande

Elke Woensdagaand in die kwartaal:

Bybelskool

Verskeie omgeegroepe:

Soos gereël met elke groep (sien afkondiginge)

29 Januarie-5 Februarie

Week van gebed

26 Februarie

Gemeentepiekniek by die stalle, vir oud en jonk!  R75p.p

4 Maart

Lig damesoggend by Emoya, R275 p.p.

18-20 Maart

#imagine @ Nampo

10-12 Maart

Passe naweek vir alle avonturiers

14-16 April

Paasnaweek

 

Bybelse ete met die ingebruikneming van die vergrote gemeentekompleks

9 Mei

Gholfdag

28 Mei-31 Mei

Pinkster

2 Junie

Basaar vir al wat leef en beef

7-16 Julie

Tsumkwe-uitreik

12 Augustus

Damesoggend saam met Yolande Korkie

26 Augustus

Manne-ontbyt

20-22 Oktober

Vrouekamp te Menuha, kampleier:  Tienie Crous

29 Oktober

Gemeentekuier tydens die gemeente-verjaarsdag

WEES OPGEWONDE, WEES BLY, WEES POSITIEF, LEEF DIE LEWE WAT GOD JOU SKENK EN  AANVAAR DIE UITDAGINGS IN SY NAAM!