Vrouebediening

Vrouebediening

(bediening deur die vroue van Woodland Hills gemeenskapskerk aan vroue, aan die gemeente, aan die gemeenskap)

Die Here het ons op ‘n baie spesiale tyd op ‘n baie spesiale plek geplaas en dis ‘n wonderlike voorreg om deel te kan wees van ‘n jong gemeente en te kan help bou aan ‘n geskiedenis. Die Vroubediening van Woodland Hills NG Gemeenskapskerk het die afgelope  5 jaar ‘n klomp nuwe uitdagings aangepak en wil dit graag uitbou. ‘n Groot dankie gaan aan elkeen van u wat in 2015 nader gestaan het en hande gevat het om hiervan ‘n sukses te maak.  Maar ook vir die werk in 2016 het ons  elkeen van u  baie, baie nodig.  Talle lekkerkry-dinge word in die vooruitsig gestel, MAAR ons kan nie net op enkele van u staatmaak om dit te bereik nie – elkeen is belangrik, elkeen is ‘n bousteen en elkeen van ons moet ons deel doen. Ons vertel kortliks van enkele van die dinge wat ons beplan:

 

Ons tee- en blombeurte op Sondae gaan voort.

Ons het kreatiewe denkers en gewillige hande baie nodig om te help om ons eredienste voortdurend kreatief te maak.

Die hospitaalbediening, barmhartigheidsbediening en gebedsbediening gaan voort het nog mense nodig om hulle met hul werksaamhede te help.

Vrouekamp, 4-6 Maart 2016.  Ons kamp op Menuha en Johan Smith tree as kampleier op.  Dis ‘n geleentheid wat geen dame mag mis nie

Meimaand word geoormerk  as “barmhartigheidsmaand”.  Komberse, kos en ander benodigdhede word ingesamel vir mense wat dit baie nodig het.Ons kombers-breiprojek gaan ook van krag tot krag!

Damesoggend, 14 Mei. Jana du Plessis tree as motiveerder op en lewer ‘n kragtige getuienis.

Sop en broodjies na Pinkster.  Na elke Pinksterdiens word gratis sop en broodjies bedien sodat die gemeente heerlik kan saamkuier.

‘n Dankbaarheidsfees (basaar), 27 Mei.   Ons hoor graag van allerlei nuwe idees. Kry ook sommer nou al ‘n kas vir al die wit olifante en bêre dit vir die basaar.  En wil die  naaldwerksters nie nou al begin woeker en popklere en dies meer maak nie?  En die manne?  Wat van popmeubels, speelgoed en ander handwerkartikels? En wie sal vir ons ‘n sweep  of twee vleg en ‘n leerbelt of 3 maak?

Gemeente-ete, 30 Oktober.  Almal saam na kerk om die gemeente te bedank vir ‘n jaar van harde werk, maar  veral ook om aan die Here die dank en lof te bring vir nog ‘n jaar in die gemeente se lewe.

 

 

·          Let asb. ook daarop dat daar op die dankofferkoevertjies  ruimte is vir ‘n Vrouediensbydrae.  As elke dame in ons gemeente net R10 of R20 per maand vir die Vrouebediening oormerk, kan ons berge versit en ook ‘n groot verskil in die wêreld maak.