Uitreikbediening

Tsumkwe NG gemeente in die verre noordooste van Namibië

 

Algemene agtergrond

 

Via die Vrystaatse sinode en die Ringsgemeentes van Bloemheuwel is Woodland Hills NG Gemeenskapskerk verbind tot die NG gemeente Tsumkwe in Namibië wat onder die Boesmanbevolking aldaar werk.

 

Sedert 1961 word daar sendingwerk onder die Boesmans gedoen.  Die eerste sendeling, ds. Ferdi Weich het die Boesmantaal aangeleer om vir die Boesmanvolk in hul eie taal te kon onderrig.  Sedert die uitbreek van die Angolese oorlog tot en met 1989 het verskeie Suid-Afrikaanse dienspligkapelane die geestelike werk  in Tsumkwe en omgewing gedoen.  In 1991 is ds. Peet Poggenpoel as leraar van die gemeente beroep en in 1998 is hy opgevolg deur ds. Hendrik van Zyl en sy vrou Elize.

 

Sedert 2007 het  pleidooie opgegaan vir die ver-inheemsing van die kerk en na  ernstige gebede en besinning en onder leiding van die Heilige Gees het die Degnos-sentrum in 2008 in Grootfontein ontstaan (Diens en Getuienis Sentrum, Noordoos Namibië).       By hierdie sentrum word geroepe lede van die plaaslike bevolking opgelei om die geestelike werk in hul onderskeie gebiede te doen.  Ds. Hendrik en Elize, hoewel nog amptelik die predikantspaar van Tsumkwe-gemeente, help met die opleiding van die geestelike werkers en die administrasie van die Degnos-sentrum.  Hulle woon tans in Grootfontein en ds. Van Zyl besoek die gemeentes Tsumkwe, Lehebu-Noord en Bagani gereeld om om te sien na die geestelike leiers en die geestelike werk wat daar gedoen word.  Die geestelike werk op Tsumkwe en die omliggende habitatte word sedert 2009 deur 3 geestelike werkers verrig,  t.w. Gerrie Cwi, Leviet  Kxao en N!aici Komtsa.

 

Tsumkwe-omgewing

 

Tsumkwe is ‘n klein nedersetting in die Noordooste van Namibië, sowat 300 km noordoos vanaf Grootfontein,  60 km wes vanaf die Botswana-grens en 50 km suid van die Kaudom Wildtuin.  Die dorp Tsumkwe is geleë in die gebied wat tradisioneel as “Boesmanland” bekend staan, maar nou Tsumkwe-distrik heet.  Die NG gemeente bedien sowat   3 500  Ju/’hoansi Boesmans in die dorp en op 41 habitatte in die omgewing. Die gebied strek oor sowat 10 000 vierkante km en die afstande word met ‘n 4×4-bakkie afgelê.

 

Ds. Hendrik en Elize se kontakbesonderhede

 

Ds. Hendrik en Elize se kontakbesonderhede
Ds. Hendrik en Elize van Zyl kan gekontak word by tel: 00264 67 24 3806, of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bid asb vir hulle en die ander personeel van die DEGNOS-sentrum: Ds. Koos en Amanda Engelbrecht, sowel as di. Dirk de Vos en Hans Steyn.

 

Die drie geestelike werkers

 

Die geestelike werk in en om Tsumkwe word deur drie geestelike werkers behartig.  Die drie manne is tans besig met hul vierde studiejaar by die DEGNOS-opleidingsentrum en het reeds elkeen 3 sertifikate van die Universiteit van Pretoria en 1 van die Veritas-kollege in Windhoek ontvang vir kursusse wat hulle voltooi het.  Bid asb vir Gerrie, Leviet en N!aici en hul gesinne.  Gerrie werk hoofsaaklik in die habitatte aan die suide- en oostekant van Tsumkwe en neem oor die algemeen die geestelike leiding in die groep.  Leviet werk aan die noorde en oostekante van Tsumkwe, terwyl hy en Gerrie die dorp saam bedien.  N!aici woon en werk by Aasvoëlnes en die omringende habitatte.

 

Bid asb ook vir hul gesinne.