Musiekbediening

Musiek in ons gemeente vorm deel van die opbou van die gemeente en help om eredienste werklik God verheerlikend te maak. Ons wil graag die musiek tydens die eredienste afwissel. As jy enige musiekinstrument kan speel, of bereid is om met die voorsang te help, skakel asb vir Marianne Badenhorst, 051 436 5439