Mannebediening

Mannebiduur: Elke Maandagoggend, 06:00 in die Rolbalbaan-klubhuis. Kom skakel in!

Groete in Christus

Die Mannebediening