Jeugbediening

Kategesehoof: ds Johan Visser 072 6033205

Kinderkerk

“Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die Koninkryk van God is juis vir mense soos hulle”. Luk. 18:16
AL ons kinders is ALTYD in die kerk welkom, maar daar word ook kinderkerk spesiaal vir hulle aangebied. Elke Sondag word daar Bybelse waarhede aan ons kinders geleer en word hulle ook toegerus om die wêreld in te gaan.

Alle graad 0-5 kinders het ‘n geleentheid om die kinderkerk by te woon.  Daar sal ‘n erediens en lesgedeelte wees,  Kinders wat ongemaklik voel, word nie verplig om hierby in te skakel nie.  

Katkisasie

Die klasindeling van die ander kinders is soos volg:  Grade 6 en 7; grade 8 en 9, grade 10-12.  Hierdie kinders het katkisasie op Sondae van 10:15 – 10:45.

Jong volwassenes

Woodland Hills “The Third Space” is ’n bediening aan jong volwassenes. ’n Ruimte en sosiale platform geskep vir jong werkendes om saam te ontspan, kontak te maak en te reflekteer oor die lewe en God se deelname daarin. Alle jong volwassenes van Woodland Hills word genooi na die Third Space geleenthede op Woensdae aande om 18:30 by Patryspoort 7.


Woodland Hills Jeugplan

Ons as gemeente wil graag ‘n gesinsbril opsit wanneer ons na ons geloofsopvoeding kyk. Daarom wil ons met ons gesinne ‘n baie nouer pad loop. Ons dink die volgende voorstelling kan help om te verstaan dat geloof in die eerste plek deur ouers oorgedra word, en ons as jeugbediening moet ons gesinne daarmee help.

Gaan loer gerus na ons jeugplan by die volgende link om ‘n geheelbeeld te kry oor die “4 Skappe” wat ons wil volg:  

https://prezi.com/_n_9fega4m-t/woodland-hills-jeugplan/

Ons wil met al ons ouers ‘n sterk vennootskap vorm om te help met geloofsopvoeding. Daarom gaan ons ook fokus op ouerskap toerusting, huweliksnaweke, familiekampe, manne- en vrouekonferensies ens. Met ons jeug wil ons ‘n pad van mentorskap loop wat deur weeklikse kategese, kampe, uitreike en Vrydae aande aanbiddings -geleenthede ondersteun word. Met ons jong volwassenes vorm ons ‘n vriendskap waar weeklikse byeenkomste gereël word. Hulle dien dan ook as mentors vir ons jongmense.

Ons gemeente leiers se hartklop is om ons jongmense mooi te begelei op hulle geloofspad op soeke na hulle identiteit en roeping in die lewe. As geestelike selfstandige jongmense begin ons kinders dan ‘n lewe wat Jesus navolg.