Erediensbediening

Ons moedig lidmaatbetrokkenheid by eredienste aan. As jy kan help met die uitdeel van inligtingstukke en die inrig en opruim van die saal, skakel asb vir Willie du Preez, 0824537266.

Oggenddiens 09:00
Kleuterkerk 09:00
Kinderkerk (Laerskool) 09:00
Kategese 10:00
Hillandale Kapel 10:45
Biduur vir Huiswerkers 16:00

 

 

Hillendale Kapel Dienste is te Hillendale Hospitaal
Alle eredienste vind in die Woodland Hills Gemeenskapsaal plaas.