Dagbestuur

Die dagbestuur van die gemeente vergader Donderdagoggende om 07:30.

Die Kommunikasielyn na die Dagbestuur vind volgens die Dagbestuur se portefeuljes plaas:

Rita Steyn

Vrouebediening

Gebedsbediening

083 409 7342

Hennie Pretorius

Mannebediening

Erediensbediening

Barmhartigheidsbediening

082 556 7460

Frans Steynberg

Admin en Fin Bediening

Kerkraadsvergadering: Notulering

082 563 8658

Gerhard van Staden

Jeugbediening

Reklame en Kommunikasie

083 222 1205

Johan Lombaard

Blokbediening

Personeel en -kontrakte

082 378 1932

Ds Johan Visser

 

072 603 3205

Ds Anton Meiring

Voorsitter

079 895 3914