Bedieninge

In Woodland Hills Gemeenskapskerk het ons die volgende bedieninge:

  • Mannebediening
  • Vrouebediening
  • Jeugbediening
  • Seniorsorg
  • Gebedsaksie
  • Musiekbediening
  • Erediensbediening
  • Uitreike: Tsumkwe